مرکز موسیقی بتهوون
loader
این اثر به لحاظ نحقیقی، جهت حفظ نوحه های ماندگار ونغمه های اصیل شیعی وایرانی قابل توجه است، واز طرفی خواندن نوحه ها بادستگاه های مختلف ونواهای عاشورایی، نوحه خوانان را در اجرای بهتر نوحه یاری می کند.
نویسندهمتین رضوانی پور
مترجم.
ناشرآوای مهربانی
قطعرحلی
تعداد صفحه165
تاریخ انتشار1387
شابم0
تیراژ1200
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!