مرکز موسیقی بتهوون
loader

موسیقی به عنوان هنری پیشرو که خود را وقف درونیات آهنگساز نموده و به کلی از قید و بند بازنمایی طبیعت رهایی یافته است. منبع الهام بسیاری از هنرمندان سده بیستم قرار گرفت. کاندینسکی و کله از جمله هنرمندانی بودند که با استفاده از عناصر و نشانه های موسیقیایی کوشیدند تا با ایجاد رمزگان هنری ویژه خود، نقاشیهایشان را از قید و بندهای سنتی رهانیده و آن را در جهت بیان خودفهمی و درونیات خود بکار گیرند.

نویسندهرامین کشاورز – زهرا حسین آبادی
ناشرسخنوران
قطعوزیری
تعداد صفحه161
تاریخ انتشار1395
شابم7-603-383-600-978
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!