مرکز موسیقی بتهوون
loader

این مجموعه برگرفته از آخرین نسخه های چاپی فرهنگ نامه های معتبر از جمله لغت نامه دهخدا، فرهنگ عمید، فرهنگ فارسی معین، فرهنگ بزرگ سخن و واژه نامه موسیقی ایران زمین و نیز بخشی خلاصه شده از هفت دستگاه و پنج آواز با گوشه های اصلی از کتاب تار و سه تار دوره متوسطه استاد حسین علیزاده است. گوشه های ردیف سازی و آوازی از جمله ردیف میرزا عبدالله ، ردیف میرزا حسینقلی، ردیف آوازی عبدالله دوامی، ردیف عالی شهنازی و تحلیل ادبی و موسیقایی بر گوشه های سازی و آوازی است.

نویسندهزری سادات موسوی
ناشرسوره مهر
قطعوزیری
تعداد صفحه335
تاریخ انتشار1393
شابم9-02-802619-0-979
تیراژ2500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!