مرکز موسیقی بتهوون
loader

نظم های تنبور

ناموجود  • کد انبار: 212569
در این اثر 12 نظم تنبور با کلام خوانی جوانمیر منهویی و تنبور رضا علی آبادی ارائه شده است که شامل این نظم ها هستند: 1- طرز یاری، 2- عابدینی، 3- گل و دره، 4- شیخ امیری، 5- شاه خوشینی، 6- سید خاموشی، 7- ساروخانی، 8- باریه، 9- سر طرز، 10- طرز رستم، 11- غریبی، 12- ته نه میری
صاحب اثردرویش جوانمیر منهویی گورجویی-رضا علی آبادی
ناشرموسسه فرهنگی - هنری ماهور
زمان76:20
تاریخ انتشار2017
شماره مجوز45/1118-ن
نوازندگانرضا علی آبادی
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!