مرکز موسیقی بتهوون
loader

دانسته نیست که اگر دانش نشانه ها وجود نداشت واندیشمندانی مانند فردینان دوسوسور وچارلز سندرزپیرس به کشف آن نائل نمی آمدندوعنوان نشانه شناسی را بر آن اطلاق نمی کردند ............

نویسندهتورج زاهدی
مترجم.
ناشرسوره مهر
قطعوزیری
تعداد صفحه328
تاریخ انتشار1388
شابم9-687-506-964-978
تیراژ2500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!