مرکز موسیقی بتهوون
loader
وقتی به عقب بر می گردم می بینم که همه همراهانم رفتند واز آن نسل تنها من مانده ام. ای کاش می شد به آن زمان برگشت وبودن با آن هنرمندان بزرگ را یکبار دیگر تجربه کرد، صفا وصمیمیت را لمس کرد.این کتاب لوح محفوظ موسیقی استاد احمد ابراهیمی می باشد.
نویسندهعلیرضا بنائی
مترجم.
ناشرموسسه موسیقی عارف
قطعوزیری
تعداد صفحه174
تاریخ انتشار1393
شابم8-0-90229-600-978
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!