مرکز موسیقی بتهوون
وقتی به عقب بر می گردم می بینم که همه همراهانم رفتند واز آن نسل تنها من مانده ام. ای کاش می شد به آن زمان برگشت وبودن با آن هنرمندان بزرگ را یکبار دیگر تجربه کرد، صفا وصمیمیت را لمس کرد.این کتاب لوح محفوظ موسیقی استاد احمد ابراهیمی می باشد.
نویسندهعلیرضا بنائی
مترجم.
ناشرموسسه موسیقی عارف
قطعوزیری
تعداد صفحه174
تاریخ انتشار1393
شابم8-0-90229-600-978
تیراژ1000
در حال بروزرسانی