مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب حاضر مجموعه 20 قطعه و تمرین برای تار و سه تار است. از خصوصیات تمرینات حاضر اینست که کل مجموعه تمرینات در یک کوک اجرا می شود.
نویسندهحسن تفضلی
ناشرتصنیف
قطعرحلی
تعداد صفحه40
تاریخ انتشاراول1398
شابم22000
تیراژ500
در حال بروزرسانی