مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتاب حاضر نخستین ترجمه به زبان فارسی در حوزه ی موسیقی با موضوعیت تاریخچه ی نت نگاری موسیقی غرب می باشد که به کوشش کیوان پهلوان به انجم رسیده است.

نویسندهگاردنر رید
مترجمدکتر کیوان پهلوان
ناشرنشر علی
قطعوزیری
تعداد صفحه653
تاریخ انتشاراول1394
شابم2-720-224-964-978
تیراژ2
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!