مرکز موسیقی بتهوون
loader
این اثر شامل دو بخش که شامل: نوازندگان قدیم نی موسیقی دستگاهی ایران و بررسی کوک های نی در همنوازی می باشد.
نویسندهمحمدرضا زینعلی
مترجم.
ناشردانشگاه هنر
قطعرحلی
تعداد صفحه86
تاریخ انتشارسوم 1390
شابم978-964-6218-58-1
تیراژ1500
در حال بروزرسانی