مرکز موسیقی بتهوون
loader

(به اضافه ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده)  • کد انبار: 93102
شرکت سازندهتاج
مدلمشکی کوچک
درجه شیباز صفر تا 50 درجه شیب
وزن قابل تحمل30 کیلو
وزن میز6 کیلوگرم
ارتفاع میزاز57 تا 70 سانت
ابعاد میز70*30*13 سانتی متر
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!