مرکز موسیقی بتهوون
loader

تدوین کتاب موسیقی ملی ایران به زبان فرانسه، برای تحقق بخشیدن به دو هدف زیر بوده: اول این که موسیقی ایرانی به زبانی ساده و بی ابهام به خارجیان معرفی شود؛ و جنبه های علمی و فنی آن و نیز راه های بدیهه پردازی ایرانی برای موسیقی دانان اروپایی تبیین گردد. و ثانیا، بعضی وجوه معنوی و روحانی این موسیقی در قالب بحث های موسیقی شناختی و استتیک به گوش خارجیانی که در این دوران مادی گرایی تشنه راستین معنویت اند برسد.

نویسندهداریوش صفوت-نلی کارن
مترجمسوسن سلیم زاده
ناشرارس
تعداد صفحه264
تاریخ انتشار1391
شابم4-37-5630-600-978
تیراژ1500
در حال بروزرسانی