مرکز موسیقی بتهوون
loader
موسیقی شناسی قومی تاریخی پرده های دیگری از پنهانی های تاریخ فرهنگی ما را کنار میزند.
نویسندهمحسن حجاریان
ناشرآبی پارسی
قطعوزیری
تعداد صفحه328
شابم9786229528570
تیراژ700
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!