مرکز موسیقی بتهوون
loader
چگونه به یک اثر موسیقایی گوش سپاریم که عواملی چون رنگ دریا ، خش خش جنگل ، . . . و بسیاری دیگر را که آن اثر بیانگر یا تصویرگر آن است احساس نمائیم؟ و به بیانی دیگر : چگونه به یک قطعه موسیقی گوش سپاریم که آن را درک کنیم ؟ مسلم است که برای درک کامل یک اثر موزیکال ، علاوه بر مطالعه تاریخ موسیقی و سیر تحول آن و نقد ها و نظرات و تفسیرهای صاحب نظران موسیقی و آشنایی با فرمهای موسیقی ، باید با تمامی حواس بر آن متمرکز شد ، مکرر آن را با گوش جان شنید ، و همواره بهنگام شنیدن – همچون موارد حضور در یک کنسرت زنده- بر آن دقت نمود ، و در واقع با « هدف شنیدن » به آن گوش فرا داد.
نویسندهمحسن عنقایی
ناشرانتشارات نور گیتی
قطعرقعی
تعداد صفحه224
تاریخ انتشار1382
شابم6-25-7094-694
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!