مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب نگاهی است به فعالیت های هنری مجید انتظامی از روزهای دور تا امروز.مجید انتظامی دارنده بیشترین تندیس به دلیل ساخت موسیقی فیلم می باشد.
نویسندهمجید انتظامی
ناشرنقش خورشید
قطعرقعی
تعداد صفحه160
تاریخ انتشار84
شابم7-90-6941-964
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!