کلیه سفارشات قبل از 25 اسفند 1401 تا پایان سال تحویل پست می گردد. سفارشات بعد از این تاریخ، از 6 فروردین 1402 ارسال خواهند شد.
مرکز موسیقی بتهوون
loader

این کتاب برای کودکان کم توان ذهنی و برای معرفی موسیقی به آنها در نظر گرفته شده و هدف آنبر خواسته از سه سوال است که درمانگر موسیقی برای کودکان استثنایی چه کسی است،2درمانگر موسیقی چه اهدافی را پی گیری می کند3 سازهای مورد استفاده موسیقی درمانی چیست.در این کتاب به طور مفصل به تمام این سوالات پرداخته شده است.

نویسندهدکتر ایرج رستگار
ناشردانژه
قطعوزیری
تعداد صفحه250
تاریخ انتشار1388
شابم5-70-5070-600-978
تیراژ2200
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!