مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب شامل دو بخش مباحث نظری و موسیقی ایرانی و شکل گیری هویت آن می باشد
نویسندهبهروز وجدانی
ناشرعلمی و فرهنگی
قطعوزیری
تعداد صفحه258
تاریخ انتشار1395
شابم4-007-436-600-978
تیراژ1000
در حال بروزرسانی