مرکز موسیقی بتهوون
loader
این اثر بی هیچ ادعایی ، در نوع خود نخستین مجموعه متنوع پارتیتور نویسی شده به همراه سی دی صوتی در زمینه ارکستر سازهای ضربی – کوبه ای است . که حتی در دوقطعه آن ، سازهای ملودیک نیز بر پایه ریتم ها و جملات نوشته شده تنظیم گردیده و به کار رفته است . این اثر گذشته از زمینه شنیداری می تواند برای هنرجویان دوره های پیشرفته و هنرآموزان سازهای کوبه ای – به ویژه تمبک و دف – در خصوص آموزش و تشکیل گروه و گروه نوازی بسیار سودمند باشد .نبود و یا محدودیت آثار مشابه در این زمینه انگیزه دیگری است برای تألیف این قطعات که سرانجام پس از چندسال تلاش با هزینه و مشکلات فراوان ضبط و چاپ شد . امید که آغاز حرکت و نگاهی نو به محتوای نوازندگی سازهای کوبه ای و ریتم در موسیقی ایران باشد .
نویسندهمحسن بدری
مترجمرسول بشیری
ناشرعارف
قطعرحلی
تعداد صفحه74
تاریخ انتشار1394
شابم8-76-802613-0-979
تیراژ1000
در حال بروزرسانی