کلیه سفارشات قبل از 25 اسفند 1401 تا پایان سال تحویل پست می گردد. سفارشات بعد از این تاریخ، از 6 فروردین 1402 ارسال خواهند شد.
مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتاب حاضر اثری کامل برای شناخت رشته موسیقی درمانی است . این کتاب مراحل تحول موسیقی درمانی را در سیری منظم ، از تاریخچه تا فعالیت ها و برنامه های کلاسیک آن ، در زمان معاصر توضیح می دهد . ژاکلین اشمیت پترز با استفاده از نتایج متعدد پژوهش علمی ، ضمن معرفی کامل موسیقی درمانی ، تأثیر و کاربردهای آن را در همه زمینه های پزشکی و غیر پزشکی از بیماری های جسمی تا کودکان استثنایی و ناراحتی های روانپزشکی با بیانی روشن و علمی تعریف و توضیح داده است . این کتاب به دلیل جامع بودن و ارائه مطالبی برای کلیه ناراحتی های متداول و عمومی ، برای همگان مفید است و در واقع کتابی برای همه است . مربیان مراکز توانبخشی و مدارس استثنایی ، روانشناسان ، پزشکان ، روانپزشکان ، پرستاران و موسیقی دانان می توانند از مفاهیم کتاب در حوزه خود به خوبی بهره گیرند . بخش آخر کتاب ، در مقاله ای مجزا ، سابقه موسیقی درمانی در تاریخ ایران را بررسی می کند . در این مقاله دکتر علی زاده محمدی روانشناس بالینی و متخصص موسیقی درمانی با آگاهی و تسلط بر ردیف موسیقی ایرانی ، نگرش تازه ای در مورد تأثیر مایه های موسیقی اصیل ایرانی با نگاهی روانشناسی ، ارائه می دهد .

نویسندهژاکلین اشمیت پترز
مترجمدکتر علی زاده محمدی
ناشراسرار دانش
قطعوزیری
تعداد صفحه199
تاریخ انتشار1389
شابم8-98-6719-964
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!