کلیه سفارشات قبل از 25 اسفند 1401 تا پایان سال تحویل پست می گردد. سفارشات بعد از این تاریخ، از 6 فروردین 1402 ارسال خواهند شد.
مرکز موسیقی بتهوون
loader

موضوع عصب شناسی موسیقی از مباحث مبنایی و جدید است که ریشه های زیبا شناختی و قابلیت های موسیقیایی را در ساختار مغز و پردازش های عصبی نشان می دهد . در این کتاب دکتر علی زاده محمدی به همراه فرزانه پولادی با آشنایی از مفاهیم روانشناسی و موسیقی به توضیح مقدماتی در این رابطه پرداخته تا اهمیت بنیادی ساختار و کارکرد موسیقی را در زندگی و مغز بشر نشان دهد .

نویسندهدکتر علی زاده محمدی ، فرزانه پولادی
ناشرشباهنگ
قطعوزیری
تعداد صفحه102
تاریخ انتشار1391
شابم0-040-130-600-978
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!