مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب که به نام مردان موسیقی سنتی ونوین ایران نوشته شده است شامل 5 جلد میباشد. در این کتاب با ارائه زرین در دشت گسترده وپهناور تاریخ موسیقی کشورمان به گذشت پرداخته وبا فراز ونشیب های آن آشنا می شوید. نگارنده در خاتمه یادآور می گردد که درست است طی سالیان سیر وتفحصی در موسیقی وتاریخ آن داشتم ودرست است که نام کتاب « مردان موسیقی سنتی ونوین ایران» است وبه سرگذشت موسیقیدانان مرد پرداخته شده ولی موسیقی دانان بزرگ وهنرمندان نامی بزرگی اعم از نوازنده وخواننده وترانه ساز در جمع بانوان داریم که هرگز فراموش نخواهند شد واین در تاریخ فرهنگ صوتی کشور ثبت گردیده است.
نویسندهحبیب الله نصیری فر
مترجم.
ناشرآتیه
قطعوزیری
تعداد صفحه507
تاریخ انتشار1383
شابم2-13-6174-964
تیراژ2500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!