مرکز موسیقی بتهوون
این کتاب شامل بحورالالحان / علم الالحان/ ردیف آوازی الحان الذاکرین / به همراه نرم افزارمی باشد. بحورالالحان که ویژه ذاکرین می باشد وگلچینی از اشعار آئینی ومناسبتی با ذکر نام دستگاه، آواز یا گوشه مناسب می باشد. علم الالحان آشنایی با مبانی نظری، مباحث شعر شناسی، اصول ومهارتهای صدا سازی، تمرینات تنفسی وبهداشتی صوتی می باشد. ردیف آوازی الحان الذاکرین شامل 192 گوشه در دوازده مقام آوازی هفت دستگاه وپنج آواز اجرای محمد هاشم احمد وند می باشد.
نویسندهجمعی از کارشناسان
مترجم.
ناشرآوای مهربانی
قطعوزیری
تعداد صفحه986
تاریخ انتشار1391
شابم6-9-90828-600-978
تیراژ3000
در حال بروزرسانی