مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب به گونه ای تنظیم شده که باعث پیشرفت مرحله به مرحله ای برای شما می شود و باعث ارتقای سطح تکنیک نوازندگی می شود. مباحث جلد اول حول مواردی همچون آناتومی گیتار، انتخاب و نگهداری از گیتار، خواندن موسیقی، کوک کردن گیتار، وضعیت مچ ها، نکات مختلف مقدماتی تئوری موسیقی، و جلد دو حول مواردی همچون اجرای ضربات تکیه ای، میزان ترکیبی، میزان ناقص، سرکلیدهای متداول، نت های آنهارمونیک است.
نویسندهاسکات تنانت
مترجممحسن محترمی
ناشررضوان پرتو
قطعرحلی
تعداد صفحه85
تاریخ انتشار1388
شابم3-19-2772-964-978
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!