مرکز موسیقی بتهوون
در متد موجود اطلاعاتی از تاریخچه وابعاد کمانچه وهمچنین تئوری موسیقی ومسایل مقدماتی که در نواختن کمانچه تاثیر می گذارد آورده شده است. که مطالعه دقیق آنها مخصوصا در حضور استاد، تاثیر بسزایی خواهد داشت. همچنین توضیحاتی چند در لا به لای دروس آمده که در درک مفاهیم تمرینات مربوطه کمک فراوانی خواهد نمود، در ضمن تصاویر آمده در جهت انگشت گذاری صحیح، قابل تامل می باشد.
نویسندهعلی فرشباف
مترجم.
ناشرفروزش
قطعرحلی
تعداد صفحه66
تاریخ انتشار1388
شابم2-0-9014540-0-979
تیراژ1500
در حال بروزرسانی