مرکز موسیقی بتهوون
loader
مجموعه تمرین های کتاب حاضر برای افزایش استقلال و مهارت تکنیکی دست راست در گیتار کلاسیک تهیه شده اند.
نویسندهعلیرضا تفقدی
مترجم.
ناشرپرگار
قطعرحلی
تعداد صفحه80
تاریخ انتشار87
شابم0-7-9014503-م
تیراژ1100
در حال بروزرسانی