مرکز موسیقی بتهوون
loader
مقاله ها مرجعیت فرهنگی واصالت در کارگان ترکی والتر فلدمن/ ترجمه ناتالی چوبینه حیات موسیقیایی دردربار اکبر گورکانی سارا کلانتری موسیقی عاشق های همدان ایلناز رهبر چگونگی تشکیل موسیقی نظامی در مصر، ترکیه وایران مهسا پاکروان مطالعه درباب رابطه ی تحصیلات ونوع مصرف موسیقایی: مطالعه ی موردی شهرتهران ضا صمیم مقام های تنبور یارسان حیدر کاکی مفاهیم بنیادین فراگیری اجرای موسیقی بعنوان یکی از فنون پژوهش در قوم موسیقی شناسی جان بیلی/ ترجمه ناتالی چوبینه نقد وبررسی مقالاتی از ویرجیل تامسن ویرجیل تامسن/ ترجمه ناتالی چوبینه موسیقی: پپدیده ی اجتماعی یا اثر هنری ( به بهانه ی انتشاردهمین سمفنی شاهین فرهت) ساسان فاطمی نقدی بریک مرجع: موسیقی وآواز در ایران، اثر لوید میلر/ ترجمه محسن الهامیان بابک خضرایی یک کتاب مرجع: کتابشناسی موسیقی در ایران/ سیمین حلالی محمدعلی شاکری یکتا تا فصلی دیگر سید محمد موسوی
نویسندهانتشارات ماهور
مترجم.
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه234
تاریخ انتشار1386
شابم0
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!