مرکز موسیقی بتهوون
مقاله ها مرجعیت فرهنگی واصالت در کارگان ترکی والتر فلدمن/ ترجمه ناتالی چوبینه حیات موسیقیایی دردربار اکبر گورکانی سارا کلانتری موسیقی عاشق های همدان ایلناز رهبر چگونگی تشکیل موسیقی نظامی در مصر، ترکیه وایران مهسا پاکروان مطالعه درباب رابطه ی تحصیلات ونوع مصرف موسیقایی: مطالعه ی موردی شهرتهران ضا صمیم مقام های تنبور یارسان حیدر کاکی مفاهیم بنیادین فراگیری اجرای موسیقی بعنوان یکی از فنون پژوهش در قوم موسیقی شناسی جان بیلی/ ترجمه ناتالی چوبینه نقد وبررسی مقالاتی از ویرجیل تامسن ویرجیل تامسن/ ترجمه ناتالی چوبینه موسیقی: پپدیده ی اجتماعی یا اثر هنری ( به بهانه ی انتشاردهمین سمفنی شاهین فرهت) ساسان فاطمی نقدی بریک مرجع: موسیقی وآواز در ایران، اثر لوید میلر/ ترجمه محسن الهامیان بابک خضرایی یک کتاب مرجع: کتابشناسی موسیقی در ایران/ سیمین حلالی محمدعلی شاکری یکتا تا فصلی دیگر سید محمد موسوی
نویسندهانتشارات ماهور
مترجم.
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه234
تاریخ انتشار1386
شابم0
در حال بروزرسانی