مرکز موسیقی بتهوون
loader
داستان غریب و صنم یکی از پرشورترین و بلندآوازه ترین داستان های قشقایی است. کتاب حاضر ضمن شرح داستان، ملودی آن ها را نیز در پایان به همراه آوانویسی در خود گنجانده است.
نویسندهفرهاد گرگین پور با همکاری ایلیاشار گودرزی فرد
ناشرقشقایی
تعداد صفحه88
تاریخ انتشار1396
شابم9-41-7528-600-978
تیراژ500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!