مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب صرفا جهت تمرین و اموزش تمرین کردن به تحریر درآمده است.
نویسندهحسن علی نژاد و حمیده سعیدی نیا
ناشرعارف
قطعرحلی
تعداد صفحه65
تاریخ انتشار1390
شابم4-29-802613-979
تیراژ1000
در حال بروزرسانی