مرکز موسیقی بتهوون
loader

صد سال آواز

ناموجود  • کد انبار: 21218
این اثر گزیده ای از صد سال آواز که شامل سه سی دی می باشد. این اثر گزیده ای از شیوه آوازی در دوران معاصر است.
صاحب اثرجمعی از هنرمندان
ناشرماهور
زمان214:18
تاریخ انتشار1382
شماره مجوز3579/1س
نوازندگانکمانچه: صفدر خان/ تار: میرزا عبدالله، آقا حسینقلی، علی اکبر شهنازی/ نی: صفدرخان/ ویلن: موسی نی داوود/ کمانچه: باقرخان/ تار: درویش خان
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!