مرکز موسیقی بتهوون
loader

در این کتاب، پیرامون اصل پیدایش صوت در فضا، جهت و محاسبات آن و عوامل انتقال صوت و چگونگی انتشار آن در فضا و اجسام جذب کننده امواج صوتی و مشخصا صوت شامل ارتفاع، طنین و انعکاس یا پژواک صوت به تفصیل بحث شده و چگونگی سخن گویی و شنوایی با شرح کامل ساختمان گوش انسان، چگونگی شنوایی و جهت یابی گوش و حد شنوایی گوش انسان از آستانه شنوایی تا آستانه دردناکی، نویز (هوم) و مقادیر حد نویز و شیوه های کاهش نویز و دیستورشن (اعوجاج) شرح و بحث شده است. همچنین انواع میکروفون ها، طرز کار، نوع ساخت شامل میکروفون های زغالی، الکترومغناطیسی، الکترودینامیکی و انواع میکروفون های الکترواستاتیکی، کاربرد و منابع استفاده آن ها و انواع پلاک های اتصالی و پایه میکروفون ها نگاشته و نیز همچنین انواع بلندگوها از نظر نوع ساختمان و کارایی ترکیب و طرز نصب بلندگوها در سالن ها، کنسرت ها و سینماها بحث شده است.

نویسندهفتحعلی روشن
ناشرسوره مهر
تعداد صفحه103
تاریخ انتشارسوم 1392
شابم8-845-471-964-978
تیراژ2500
در حال بروزرسانی