مرکز موسیقی بتهوون
loader
هدف از چهار جلد این کتاب هموار کردن راه وایجاد پلی مطمئن برای رسیدن به سطوح بالاتر بوده است.
نویسندهعلی نعمت افزا
مترجم.
ناشرنویدشیراز
قطعرحلی
تعداد صفحه60
تاریخ انتشار1392
شابم2-6-9014559-0-979
تیراژ1100
در حال بروزرسانی