مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب حاضر به آموزش مقدماتی ساز دف می پردازد. رامیتن کاکاوندی تجربیات خویش را در این کتاب آموزشی در اختیار هنرجویان قرار داده است.
نویسندهرامتین کاکاوندی
ناشرنشر داستان
تعداد صفحه19
تاریخ انتشاردوم 1396
شابم0-53-7072-600-978
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!

محصولات مرتبط