مرکز موسیقی بتهوون
loader

شیوه نوازندگی عود 1

6000 تومان
از 0 نظراین کتاب شامل فهرستی چون: اجزای ساختاری عود، طرز نگه داشتن ساز، حالت دست راست، حالت دست چپ، مبانی مقدماتی موسیقی، سیم های دست باز، دستان اول (سیم اول)، دستان اول (سیم دوم)، نت چنگ، دستان اول (سیم سوم)، دستان اول (سیم چهارم)، نت دولا چنگ، نوایی، نغمه آذربایجانی، میزان های ترکیبی، مرغ سحر 1، مرغ سحر 2، نت سه لاچنگ، مرغ سحر 3، مضراب ریز، خط اتصال، نوادارو، کردیف مضراب دراب، نت زینت، اسمراسمر، درآمد ماهور می باشد.
نویسندهآرش احمدی نسب
مترجم.
ناشرمیر دشتی
قطعرحلی
تعداد صفحه72
تاریخ انتشار1392
شابم4-57-2708-964-978
تیراژ1000
در حال بروزرسانی