مرکز موسیقی بتهوون
loader

در جهان امروز پیشرفت های شگرفی که در تکنولوژی حاصل شده ، به حدی است که ریزترین موجودات عالم به کمک میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده دقیق است و وزن یک ذره الکتریکی و همچنین طول معادل یک ده میلیونیوم میلی متر قابل سنجش است ، بنابراین طبیعی است که هنر موسیقی نیز از این تمهیدات در جهت تعالی و نحوه بیان آن استفاده کند . خوشبختانه در این کتاب مطالبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که از محاسبات دقیق ریاضی برخوردار است و راهکارهایی را به زبان ساده مطرح شده که در هیچ یک از کشورهای پیشرفته جهان از آن ها آگاهی نداشته اند ؛ و این ابداع با وجود حجم اندک خود در تمامی جهان بی همتاست . چون در قرون اخیر معلوم شده که تمام علوم با صرف وقت بسیار از تعداد زیادی تجربه و آزمون و خطا حاصل شده و علاقه مندان به علم هنر امروزی با توجه به این امر که " وقت طلاست " و باید با صرف زمان کمتر نتیجه پربارتری گرفت ، نگارنده فرمول های معتبر علمی در این کتاب را مانند قانون ارشمیدس و پاسکال و سایر دانشمندان بزرگ در نظر گرفته ، تا نوازندگان دچار تجربه های وقت گیر و زحمت دوباره نشده و به راحتی بتوانند ( با استفاده از این قوانین و فرمول ها ) آثار موسیقیایی مشکل را اجرا کنند .

نویسندهمصطفی کمال پورتراب
ناشرسوره مهر
قطعخشتی
تعداد صفحه111
تاریخ انتشار1394
شابم7-0134-03-600-978
تیراژ2500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!