مرکز موسیقی بتهوون
loader
آزرم از سیزده سالگی شروع به نوشتن خاطرات خود کرده بود. من هم از مرداد ماه 1339 زمانی که اوبیست ویک ساله بود بی آنکه خود بدانم وارد خاطرات اوشدم. از پاییز 1340 به عنوان معلم ویلن به خانه شان رفتم وبرای اولین بار اورادیدم. از آن زمان رفته رفته به هم علاقه مند شدیم ودر بیست ودوم اردیبهشت 1342 به عقد هم در آمدیم. در طول 43 سال زندگی مشترکمان اوهم چنان به نوشتن خاطراتش ادامه داد.
نویسندهخاطرات مشترک آزرم وفرهادفخرادینی
مترجم.
ناشرنشر قطره
قطعوزیری
تعداد صفحه882
تاریخ انتشار1391
شابم9-608-119-600-978
تیراژ1500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!