مرکز موسیقی بتهوون

سه تا مفاخری ساده

550000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 7124
شرکت سازندهمفاخری
مدلمفاخری ساده
جنس شیطونکاستخوان
جنس سیمبدرا آلمانی
جنس دستهچوب گردو
جنس سیم گیرگردو
اندازه دهنه کاسه15 سانتی متر
جنس خرکنارنج
جنس گوشیگردو تگری
طول85.5سانتی متر
جنس کاسهتوت 5 ترک
در حال بروزرسانی