مرکز موسیقی بتهوون

سه تار مفاخری سوخته کاری

650000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 71264
شرکت سازندهمفاخری
مدلسوخته کاری
جنس صفحه روییتوت
جنس شیطونکاستخوان
جنس سیمبدرا آلمانی
جنس دستهچوب گردو
جنس سیم گیرگردو
طول85.5سانتی متر
اندازه دهانه کاسه15 سانتی متر
جنس خرکنارنج
جنس گوشیگردو تگری
در حال بروزرسانی
نمونه صوتی سه تار مفاخری سوخته کاری - نوازند عباس فروتنی