مرکز موسیقی بتهوون
loader

سه تار مفاخری سوخته کاری

700000 تومان
از 0 نظرشرکت سازندهمفاخری
مدلسوخته کاری
جنس صفحه روییتوت
جنس دستهچوب گردو
جنس سیم گیرگردو
جنس سیمبدرا آلمانی
جنس شیطونکاستخوان
طول85.5سانتی متر
اندازه دهانه کاسه15 سانتی متر
جنس خرکنارنج
جنس گوشیگردو تگری
در حال بروزرسانی
نمونه صوتی سه تار مفاخری سوخته کاری - نوازند عباس فروتنی