مرکز موسیقی بتهوون
loader

سه تار روشن دل

3000000 تومان 3300000 تومان
از 0 نظرشرکت سازندهروشن دل
جنس شیطونکاستخوان
جنس صفحه روییتوت
اندازه دهانه کاسه14.5 سانتی متر
جنس دستهچوب گردو
جنس خرکسرخ دار
جنس گوشیگردو
طول ساز86.5سانتی متر
جنس کاسهرزپادوک زبان گنجشک
جنس سیم گیرگردو
جنس پردهزه طبیعی
در حال بروزرسانی
نمونه تصویری سه تار روشن دل - نوازنده عباس فروتنی
نمونه صوتی سه تار روشن دل - نوازنده عباس فروتنی