مرکز موسیقی بتهوون

سه تار روشن دل

3000000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 71251
شرکت سازندهروشن دل
جنس صفحه روییتوت
جنس شیطونکاستخوان
جنس پردهزه طبیعی
جنس دستهچوب گردو
اندازه دهانه کاسه14.5 سانتی متر
جنس خرکسرخ دار
جنس گوشیگردو
طول ساز86.5سانتی متر
جنس کاسهرزپادوک زبان گنجشک
جنس سیم گیرگردو
در حال بروزرسانی
نمونه تصویری سه تار روشن دل - نوازنده عباس فروتنی
نمونه صوتی سه تار روشن دل - نوازنده عباس فروتنی