مرکز موسیقی بتهوون

سه تار خیال دو مهر

2000000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 71268
شرکت سازندهخیال دو مهر
مدلدو مهر
جنس صفحه روییتوت
جنس شیطونکشاخ قوچ
جنس پردهزه طبیعی
جنس دستهچوب گردو
طول ساز86.5 سانتی متر
اندازه دهانه کاسه14.5 سانتی متر
جنس کاسهگردو زه دار 9 ترک
جنس خرکسرخ دار
جنس گوشیگردو
در حال بروزرسانی
نمونه تصویری سه تار خیال دو مهر - نوازنده عباس فروتنی
نمونه صوتی سه تار خیال دو مهر - نوازنده عباس فروتنی