مرکز موسیقی بتهوون

سه تار ایمانی نژاد

1600000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 71263
شرکت سازندهایمانی نژاد
مدلایمانی نژاد
جنس شیطونکاستخوان
جنس سیمبدرا آلمانی
جنس پردهزه طبیعی
اندازه دهانه کاسه14.5 سانتی متر
جنس گوشیگردو
طول86.5سانتی متر
جنس خرکشمشاد
جنس کاسهتوت 11 ترک
جنس سیم گیرشمشاد
در حال بروزرسانی
نمونه صوتی سه تار ایمانی نژاد - نوازنده عباس فروتنی