مرکز موسیقی بتهوون
loader

سه تار ایمانی نژاد

1750000 تومان 1900000 تومان
از 0 نظرشرکت سازندهایمانی نژاد
مدلایمانی نژاد
طول86.5سانتی متر
جنس خرکشمشاد
جنس کاسهتوت 11 ترک
جنس سیم گیرشمشاد
اندازه دهانه کاسه14.5 سانتی متر
جنس گوشیگردو
جنس سیمبدرا آلمانی
جنس شیطونکاستخوان
جنس پردهزه طبیعی
در حال بروزرسانی
نمونه صوتی سه تار ایمانی نژاد - نوازنده عباس فروتنی