مرکز موسیقی بتهوون

سنتور موسوی یک مهر

1680000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 7145
شرکت سازندهموسوی
مدلیک مهر
جنس تیغه خرکگردو
جنس سیمبدرا آلمانی
نوع چوبگردو
گوشیاستیل
در حال بروزرسانی
نمونه صوتی سنتور موسوی یک مهر - نوازنده علی زاهدی فر