مرکز موسیقی بتهوون
loader

سنتور موسوی یک مهر ویژه

2300000 تومان
از 0 نظرشرکت سازندهموسوی
مدلیک مهر ویژه
جنس سیمبدرا آلمانی
نوع چوبگردو
جنس تیغه خرکگردو
گوشیاستیل
در حال بروزرسانی
نمونه صوتی سنتور موسوی یک مهر ویژه - نوازنده علی زاهدی فر