مرکز موسیقی بتهوون
loader

سنتور بیتار دو مهر

3000000 تومان
از 0 نظرشرکت سازندهبیتار
مدلدومهر
جنس سیمبدرا آلمانی
نوع چوبگردو
جنس تیغه خرکگردو
گوشیاستیل
در حال بروزرسانی
نمونه تصویری سنتور بیتار دو مهر - نوازنده علی زاهدی فر
نمونه صوتی سنتور بیتار دو مهر - نوازنده علی زاهدی فر