مرکز موسیقی بتهوون

سنتور بیتار دو مهر

2500000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 71436
شرکت سازندهبیتار
مدلدومهر
جنس تیغه خرکگردو
جنس سیمبدرا آلمانی
نوع چوبگردو
گوشیاستیل
در حال بروزرسانی
نمونه تصویری سنتور بیتار دو مهر - نوازنده علی زاهدی فر
نمونه صوتی سنتور بیتار دو مهر - نوازنده علی زاهدی فر