مرکز موسیقی بتهوون

سنتور بیتار تک مهر

2100000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 71437
شرکت سازندهبیتار تک مهر
مدلتک مهر
جنس تیغه خرکگردو
جنس سیمبدرا آلمانی
نوع چوبگردو
گوشیاستیل
در حال بروزرسانی
نمونه تصویری سنتور بیتار تک مهر - نوازنده علی زاهدی فر
نمونه صوتی سنتور بیتار تک مهر - نوازنده علی زاهدی فر