مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب حاضر زندگی نامه آنتونین دورژاک آهنگساز برخواسته از کشور چک می باشد و به معرفی آثار وی پرداخته است.
نویسندهیان وان استراتن
مترجمعلی اصغر بهرام بیگی
ناشردنیای نو
قطعوزیری
تعداد صفحه286
تاریخ انتشار1394
شابم5-43-8263-964-978
تیراژ300
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!