مرکز موسیقی بتهوون
loader
موسیقی بتهوون رااز جنبه های گوناگون می توان بررسی کرد، ولی در این کتاب من صرفا به یک جنبه آن پرداختم. .....
نویسندهج.و.ن سالیوان
مترجمکامران فانی
ناشرنشر آگه
قطعرقعی
تعداد صفحه197
تاریخ انتشار1368
شابم0
تیراژ2200
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!