مرکز موسیقی بتهوون
loader
به علت کمبود کتاب ومقالات ترجمه شده در زمینه ی تاریخچه موسیقی عامه پسند (پاپ) قبل از جنگ جهانی اول بر آن شدیم تا مجموعه ای را با استفاده از کتب و مقاله های مربوط به این نوع موسیقی و تاریخچه آن را در قالب گتاب به دست علاقه مندان و دوستداران سرگذشت موسیقی پیش از جنگ جهانی تا امروز با عنوان سبکهای موسیقی از بلوز تا امروز برسانیم.
نویسندهعلیرضا صنیعی تهرانی
مترجم.
ناشررهام
قطعوزیری
تعداد صفحه200
تاریخ انتشار1388
شابم1-99-5696-964-978
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!