مرکز موسیقی بتهوون
کتاب حاضر بامحتوی درسی برای هنر جویان دانشسراهای هنر وعلاقه مندان که می خواهند در باره سازهای موسیقی اطلاعی کم وبیش جامع کسب کنند تهیه وتدوین شده است.
نویسندهپرویز منصوری
مترجم.
ناشرزوآر
قطعوزیری
تعداد صفحه228
تاریخ انتشار1390
شابم4-088-401-964
تیراژ1650
در حال بروزرسانی