مرکز موسیقی بتهوون
کتاب حاضر چکیده ای از روش های آموزشی وتجارب این استاد گرامی است ومی تواند برای کلیک دانشجویان موسیقی، دانشجویان موسیقی نظام وعلاقه مندان موسیقی بسیار مفید وبا ارزش باشد.
نویسندههوشنگ کیا
مترجم.
ناشرکنکاش
قطعوزیری
تعداد صفحه160
تاریخ انتشار1388
شابم9789642596980
تیراژ1000
در حال بروزرسانی