مرکز موسیقی بتهوون
این کتاب حاصل سفرهای بسیار به شهرها و روستاهای متعدد پرس و جوهای فراوان با پیران و تجربه اندوخته های موسیقی در کردستانات (شامل کردهای عراق،کرمانشاه،ایلام،بخشی از آذربایجان غربیو...)می باشد.در این کتاب با تمام سازهای کردی و پیشینه آن و نوازندگان بزرگ آشنا می شوید.
نویسندهعلی اصغر نصراله پور
ناشرطاق بستان
قطعوزیری
تعداد صفحه220
تاریخ انتشار1378
تیراژ5000
در حال بروزرسانی