مرکز موسیقی بتهوون
loader
موسیقی،این سرودجاودانی،یک نیروی جادویی در خود دارد که آدمی را به تلاش وا می دارد. مسحور ومجذوب خود می کند، شادی آور وآرامش بخش وحتی درمان کننده است. موسیقی، این سرآمدهنرها، می تواند در لحظه ای کوتاه، دل وجان را تعالی بخشید ولطف نیایش ومهر وشفقت وعشق را در ما بیدار کند وذهن را پاک وشفاف سازد.
نویسندهدکتر پرویز دبیری
مترجم0
ناشرمهرافروز
قطعوزیری
تعداد صفحه164
تاریخ انتشار1386
شابم1-2-95181-964-978
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!